GENEL CERRAHİ


 

Eğitim Görevlisi:                                  Op. Dr. N. Deniz TİHAN

 

Başasistanlar:                                      Op. Dr. Uğur DUMAN

                                                           Op. Dr. M. Fatih EROL

                                                           Op. Dr. Evren DİLEKTAŞLI

                                                           Op. Dr. M. Emrah BAYAM

 

Gastroenterolojik cerrahi uzmanı:       Op. Dr. H. Murat ÇAYCI

 

Uzman doktorlar:                                Op. Dr. Umut E. ERDOĞDU

                                                           Op. Dr. Özgür PEKEL

                                                           Op. Dr. Abdullah İNAL

                                                           Op. Dr. Nizamettin DEMİRCİ

                                                           Op. Dr. Murat SIVACILAR

                                                           Op. Dr. Serkan SARIKAYA

                                                           Op. Dr. Volkan ARAYICI

                                                           Op. Dr. Bülent ÖZÇETİN

                                                           Op. Dr. Süleyman M. KABAKÇI

 

Asistan doktorlar:                            

                                                           Dr. Kadir GÜLER

                                                           Dr. Ahmed TAHA

                                                           Dr. Muhammed DOĞANGÜN

                                                           Dr. Hasan ÇANTAY

                                                           Dr. Gözde DOĞAN

                                                           Dr. Harun SIR

 

 

            Genel Cerrahi Kliniği ilk olarak Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Doç. Dr. Şükrü Aydın DÜZGÜN’ün klinik şefi olarak atanmasıyla kurulmuştur. Sağlık Bakanlığı tarafından 30.12.2009 tarihinde Bursa Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi’nin eğitim ve araştırma hastanesi statüsüne getirilmesiyle, diğer eğitim klinikleriyle birlikte, Genel Cerrahi Kliniği de Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesine nakledilmiştir.

            Ocak 2011 tarihinden bu yana kliniğimizde sağlık hizmetleri, tıpta uzmanlık eğitimi ve akademik faaliyetler (bilimsel çalışma ve araştırmalar) devam etmektedir.

            Hem klinik hem de poliklinik hizmeti verilen Genel Cerrahi Kliniği’nde sağlık hizmetleri 7 gün 24 saat kesintisiz devam etmektedir.

            Hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde 5 genel cerrahi polikliniği aktif olarak çalışmaktadır. Yılda ortalama 65000 hastaya genel cerrahi poliklinik hizmeti verilmektedir.  

            İki servisten oluşan ve toplam 71 yataklı kliniğimizde sağlık hizmeti kesintisiz devam etmektedir. Genel Cerrahi Kliniği servisi yıllık %99 doluluk oranı ile tam kapasite çalışmaktadır. Ayrıca kliniğimiz içerisinde küçük lokal girişimlerin ve ayaktan pansumanların yapılabildiği bir müdahale odası bulunmaktadır.

            Yine hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde endoskopi ünitemizde tanısal ve tedaviye yönelik özofagogastroduodenoskopi, rektosigmoidoskopi, kolonoskopi, ERCP, endoskopik mide balonu uygulaması, endoskopik balon ve buji dilatasyon, PEG gibi endoskopik işlemler yapılmakta, acil durumlarda da endoskopik tedaviler 7 gün 24 saat uygulanabilmektedir. Endoskopi ünitesinde yılda ortalama 5000 hastaya işlem uygulanmaktadır.

            Her gün Genel Cerrahi Kliniği’ne ait 3 ameliyathanede bölgesel veya genel anestezi eşliğinde her türlü genel cerrahi ameliyatı başarıyla uygulanmaktadır. Yılda 8000’in üzerinde hasta, genel cerrahi kliniği tarafından ameliyat edilmektedir.

            Ayrıca yoğun bakım ünitemizde, Genel Cerrahi Kliniği’ne ait 4 adet ara yoğun bakım yatağı mevcuttur ve kesintisiz hizmet sunmaktadır.

            Her gün 1 genel cerrahi uzmanı ve 1 genel cerrahi asistanı, acil cerrahi durumlara müdahale edebilmek için aktif olarak nöbet tutmaktadır. Acil ameliyathane 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Her ay acil koşullarda 30-60 arası hasta, genel cerrahi ekibince ameliyat edilmektedir.

            Kliniğimizde, her Çarşamba etiğim ve vaka toplantısı düzenlenmektedir. Bu toplantıda özellikli hastalar ameliyat öncesinde ve sonrasında tartışılmakta ve değerlendirilmektedir. Ayrıca yine bu toplantı bünyesinde İç Hastalıkları Kliniği ile de ortak bir konsey yürütülmektedir. Ayrıca asistan doktorlar, her hafta akademik eğitim yılının başında belirlenmiş bir genel cerrahi konusunu eğitim görevlisi ve başasistanların nezaretinde anlatmakta ve teorik bilgilerini arttırmaktadırlar.    

            Kliniğimizin kongre sunumları, bilimsel araştırma ve yayınları mevcuttur. Bir çok bilimsel klinik çalışma ve araştırma da halihazırda devam etmektedir.

 

 

  Doç.Dr.Hakan DEMİRCİ (Gürsu- Aile Hekimliği – Eğitim Görevlisi)
 Dt.İsmail SEYFETTİNOĞLU (Diş Hekimi)
 Asistan Dr.Kamil UZ (Ana Bina Acil Servis Asistanı)
 Şengül ERGÜN (Ana Bina Endoskopi- Hemşire )
 Nurcan KARAKÜLAH ( Ana Bina 3. Basamak Genel Yoğun Bakım- Hemşire )
 Badegül BAYOĞLU ( Ana Bina Beyin Cerrahi Servisi- Hemşire )
 Tülcan AKPINAR (Ek Bina Yeni Doğan Yoğun Bakım- Hemşire )
 Evrim ERDOĞAN ( Ek Bina Kan Alma-Hemşire )
 Gül İŞLEK (Ek Bina Hasta Hakları Birimi )
 Emine SARIOĞLU ( Kalite Birimi )
 Lab.Tek.Arzu ÖZ (Ek Bina- Laboratuvar )
 Anes.Tek.Seval AKBAŞ ( Ameliyathane )
 Rönt.Tek.Ayşegül KARANLIK
 Müzeyyen BAL ( Tıbbi Sekreter )
 Hayrettin TEKDEMİR ( Arşiv- Memur )
 Kadriye EFE ( Ek bina Satınalma- Memur )
 Erdoğan KARAAYTU ( Ek Bina Kırtasiye Sarf Depo- Memur )
 Fehmi ALBAYRAK ( Ana Bina Teknik Sarf Depo- Memur )
 Suat BAHÇIVAN ( Ana Bina- Vardiya Sorumlusu)
 Emine DÖKMECİ (Ek Bina)
 Serap ŞİMŞEK ( Ana Bina- Genel Yoğun Bakım Birimi)
 Vildan DEMİR ( Ek Bina- Çocuk Enfeksiyon Servisi Kat Sekreteri)
 Merve KÖR (Ek Bina Karşılama Yönlendirme)
 Naci KESKİN ( Biyomedikal Teknikeri)
 Nazım ORAN ( Ana Bina- Aşçı )
 Nilgün DURGUN ( Ek Bina- 2. Kat Servislerinde Garson )
 Ali KURU ( Ek Bina- Süt 1 Servisi )
 Sabriye TURHAN ( Ana Bina zemin kat poliklinikler )
T.C. Sağlık Bakanlığı
www.sb.gov.tr

T.C.Kimlik No Sorgulama
tckimlik.nvi.gov.tr

SBN - Sağlıkta Buluşum Noktası
www.sbn.gov.tr

  Daha fazla link için tıklayınız...
Anasayfa   Hastanemiz   Kadromuz   Haberler   Servisler   SKS Kalite   Hasta Hakları   Bilgilendirme   İhaleler   İletişim

2013 Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi