ÜROLOJİ


Üroloji Kliniği

 

Eğitim görevlileri:     Doç. Dr. Murat DEMİRBAŞ (Eğitim Sorumlusu)

                                   Op. Dr. M. Hakan ÜSTÜN

Op. Dr. M. Murat AYDOS

                                  

Başasistanlar:            Op. Dr. Metin KILIÇ

Op. Dr. Sedat ÖNER

           

Uzman Doktorlar:    Op. Dr. Atilla SATIR (İdari Sorumlu)

                                   Op. Dr. Ali Rıza TÜRKOĞLU

                                   Op. Dr. Dursun ÜNAL

                                   Op. Dr. Muhammed GÜZELSOY

                                   Op. Dr. Soner ÇOBAN

Op. Dr. Tuncay ÖZGÜNAY

 

Asistan Doktorlar:    Dr. Abdullah ERDOĞAN

Dr. A. Tugay YILDIRIM

Dr. İdris NAS

Dr. Kadir ACIBUCU

Dr. Murat ŞAMBEL

           

Hastanemiz Üroloji kliniği yataklı servis, poliklinik, sistoskopi, prostat biyopsi, ürodinami laboratuvarı, ESWL (taş kırma) ve ameliyathane üniteleri ile hizmet vermektedir.

 

Eğitim ve Seminer:

Her pazartesi saat 16’dan sonra ve her perşembe saat 08-12 saatleri arası asistan eğitim seminerleri, vaka tartışmaları ve makale saatleri düzenlenmektedir. Ayrıca perşembe günleri medikal onkoloji, radyoloji, patoloji kliniği eğitim görevlilerinin katılımı ile multidisipliner toplantılar düzenlenmektedir. Asistanlar yılda iki defa yazılı sınav yapılarak eğitim seviyeleri belirlenir. Asistanlara cerrahi eğitim, başasistanlar ve eğitim görevlileri tarafından birebir olarak verilmektedir. Amaç uzman olduklarında ürolojide yapılan tüm ameliyatları yapabilmeleridir

 

Poliklinik ve Sistoskopi Hizmetleri:

Hafta içi her gün mesai saatleri dahilinde ana binada 5 poliklinik odasında ve haftada bir gün Kestel ve Gürsu polikliniklerinde üroloji poliklinik hizmeti verilmektedir. 2013 yılı verilerine göre üroloji polikliniklerinde 82.221 (ortalama 336 hasta/gün) hasta muayene edilmiştir. Yine poliklinikte sistoskopi odasında bir yılda tanı ve kontrol amaçlı yaklaşık 2.000 hastaya sistoskopi ve 300 hastaya transrektal ultrasonografi eşliğinde prostat iğne biyopsisi yapılmaktadır. Poliklinikte üroflowmetri aynı gün sonuçlanan, ürodinamik incelemeler ise yoğunluk nedeni ile randevu ile çalışan diğer ünitelerimizdir. 

Ayrıca sistoskopi odamızda ameliyat edilen hastaların taburcu sonrası pansumanları, yara bakımları, polikliniğe başvuran hastaların sonda takılması ve çıkarılması, üretral darlık dilatasyonu, intrakaviter kemoterapi ve immunoterapi uygulamaları, perkütan sistostomi takılması ve değiştirilmesi, perkütan nefrostomi değiştirilmesi ve basit lokal müdahaleler yapılmaktadır.

Taş kırma merkezinde (ESWL) 2013 yılında böbrek veya üreter taşı nedeniyle 300 hastaya taş kırma tedavisi uygulanmıştır.

 

Yataklı Tedavi Hizmetleri:

39 yataklı üroloji servisinde, poliklinik ve acil servise başvuran hastaların içinden yatarak tedavi görmesi gereken hastalarımız ve ameliyat olması gereken randevulu hastalarımız servise yatırılarak ileri tetkik ve tedavileri yapılmaktadır. 2013 yılında yatak doluluk oranı ise %96.4’tür.

 

Ameliyathane hizmetleri:

Hastanemiz Üroloji kliniği perşembe 2 ve diğer günler 3 ameliyat odası ile ameliyathane hizmeti vermektedir. 2013 yılında toplam 8.854 hastaya cerrahi müdahale yapılmıştır.

A grubu ameliyat sayısı:         881

B grubu ameliyat sayısı:         1182

C grubu ameliyat sayısı:         1219

D grubu ameliyat sayısı:         4120

E grubu ameliyat sayısı:         1452

 

·         Üroonkoloji: Prostat, mesane, böbrek, adrenal ve testis kanserlerinin açık, endoskopik ve laparoskopik ameliyatları

·         Endoüroloji: Üriner sistemin taş, darlık, benign ve malign hastalıklarının tanı, takip ve tedavi ameliyatları

·         Pediatrik Üroloji: İnmemiş testis, hipospadias, vezikoüreteral reflü, üriner sistem taş ameliyatları

·         Androloji: İnfertilite ve erektil disfonksiyon ameliyatları

·         Ürojinekoloji: üriner inkontinans, pelvik organ prolapsusu ve vajinal fistül ameliyatları

 

 

Kliniğimizde üroonkoloji, endoüroloji, androloji, pediatrik üroloji ve ürojinekoloji ameliyatları güncel teknik, yaklaşım ve teknoloji ile başarılı şekilde yapılmaktadır. Doç.Dr.Hakan DEMİRCİ (Gürsu- Aile Hekimliği – Eğitim Görevlisi)
 Dt.İsmail SEYFETTİNOĞLU (Diş Hekimi)
 Asistan Dr.Kamil UZ (Ana Bina Acil Servis Asistanı)
 Şengül ERGÜN (Ana Bina Endoskopi- Hemşire )
 Nurcan KARAKÜLAH ( Ana Bina 3. Basamak Genel Yoğun Bakım- Hemşire )
 Badegül BAYOĞLU ( Ana Bina Beyin Cerrahi Servisi- Hemşire )
 Tülcan AKPINAR (Ek Bina Yeni Doğan Yoğun Bakım- Hemşire )
 Evrim ERDOĞAN ( Ek Bina Kan Alma-Hemşire )
 Gül İŞLEK (Ek Bina Hasta Hakları Birimi )
 Emine SARIOĞLU ( Kalite Birimi )
 Lab.Tek.Arzu ÖZ (Ek Bina- Laboratuvar )
 Anes.Tek.Seval AKBAŞ ( Ameliyathane )
 Rönt.Tek.Ayşegül KARANLIK
 Müzeyyen BAL ( Tıbbi Sekreter )
 Hayrettin TEKDEMİR ( Arşiv- Memur )
 Kadriye EFE ( Ek bina Satınalma- Memur )
 Erdoğan KARAAYTU ( Ek Bina Kırtasiye Sarf Depo- Memur )
 Fehmi ALBAYRAK ( Ana Bina Teknik Sarf Depo- Memur )
 Suat BAHÇIVAN ( Ana Bina- Vardiya Sorumlusu)
 Emine DÖKMECİ (Ek Bina)
 Serap ŞİMŞEK ( Ana Bina- Genel Yoğun Bakım Birimi)
 Vildan DEMİR ( Ek Bina- Çocuk Enfeksiyon Servisi Kat Sekreteri)
 Merve KÖR (Ek Bina Karşılama Yönlendirme)
 Naci KESKİN ( Biyomedikal Teknikeri)
 Nazım ORAN ( Ana Bina- Aşçı )
 Nilgün DURGUN ( Ek Bina- 2. Kat Servislerinde Garson )
 Ali KURU ( Ek Bina- Süt 1 Servisi )
 Sabriye TURHAN ( Ana Bina zemin kat poliklinikler )
T.C. Sağlık Bakanlığı
www.sb.gov.tr

T.C.Kimlik No Sorgulama
tckimlik.nvi.gov.tr

SBN - Sağlıkta Buluşum Noktası
www.sbn.gov.tr

  Daha fazla link için tıklayınız...
Anasayfa   Hastanemiz   Kadromuz   Haberler   Servisler   SKS Kalite   Hasta Hakları   Bilgilendirme   İhaleler   İletişim

2013 Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi